ການກັ່ນຕອງ nylon ປະຖົມ

  • Primary nylon filter

    ການກັ່ນຕອງ nylon ປະຖົມ

    ການຮັກສາການກັ່ນຕອງເຄື່ອງປັບອາກາດປະ ຈຳ ວັນແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສະອາດຂອງອາກາດກາງແຈ້ງ.