ການກັ່ນຕອງເຄມີ

  • Chemical filter

    ການກັ່ນຕອງເຄມີ

    ອຸປະກອນການກັ່ນຕອງແມ່ນການປະສົມຂອງຄາບອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ມີມູນຄ່າ CTC ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 60% ແລະສານເຄມີ alumina ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນດ້ວຍທາດໂປຼຕຽມ permanganate.