ເຄື່ອງກອງອາກາດ HEPA

  • Air purifier HEPA filter

    ເຄື່ອງກອງອາກາດ HEPA

    ການກັ່ນຕອງ HEPA ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຜະລິດຈາກໂພລີເອທິລີນຫຼືວັດສະດຸປະສົມອື່ນໆ. ການກັ່ນຕອງ HEPA ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນວ່າເປັນວັດສະດຸກອງທີ່ມີປະສິດຕິພາບດີທີ່ສຸດ.